Het team

Inmiddels werken we met ruim 30 personen aan goed onderwijs. De meesten staan op de volgende foto. Hoewel de meeste collega's leerkrachten zijn die voor de groep staan, zijn er ook een aantal collega's die, soms naast hun lesgevende taken, een aantal ambulante taken vervullen. We noemen ze:

25 Lesgevende leerkrachten

1 Beheerder

1 Administratief medewerker

2 Onderwijsassistenten

2 Intern begeleiders (1 voor onderbouw + 1 voor de bovenbouw)

1 Remedial teacher (in de onderbouw)

2 Vakleerkrachten (bewegingsonderwijs) 

1 ICT-er (informatie- en computer technologie)

1 BHV-coördinator (bedrijfshulpverlening)

2 ICO (interne coach opleidingen)

2 Bouwcoördinatoren

1 Directeur

De namen (en gegevens) van al onze collega's staan het ouderportaal van ParnasSys.