Personeel

Het team van ’t Speel-Kwartier streeft ernaar alle kinderen vanuit een veilig pedagogisch klimaat een ontwikkeling te bieden die hun gehele persoon betreft en waarbij de Christelijke Identiteit uitgangspunt is.

Het christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is.

’t Speel-Kwartier is gehuisvest in de wijk Dragonder-Oost. De naam van dit gebouw (en daarmee ook van onze school) heeft betrekking op een belangrijk aspect van de ontwikkeling van jonge kinderen, namelijk het spel.