Ouders en school - de Ouderwerkgroep (OWG)

Vanuit school informeren we de ouders onder andere via de website en de nieuwsbrief. Binnen de school hebben we twee 'officiële' werkgroepen waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn: de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderwerkgroep (OWG). 

De OuderWerkGroep

Daarnaast heeft onze school heeft een actieve ouderwerkgroep. De ouders in deze werkgroep coördineren allerlei werkzaamheden ten  behoeve van de school en de leerlingen. Alle ouders zijn verzekerd gedurende de tijden dat zij werkzaam zijn voor de school. Alle ouders zijn verplicht geheimhouding in acht te nemen. De ouderwerkgroep staat onder verantwoordelijkheid van de Medezeggenschapsraad.

Bovenste rij:
Marianne Lafère, Ingrid Admiraal, Tamara van Wijk, Corieke Hamelink,
Janneke Flèdderus, Ellen van Halsema en Esther van de Weerd

Onderste rij:
Joyce van Doorn, Marion Heikamp, Edith Bijl, Harriëtte Notenbomer en
Cornita Veenhof