Ouders en school - De Medezeggenschapsraad (MR)

Vanuit school informeren we de ouders onder andere via de website en de nieuwsbrief. Binnen de school hebben we twee 'officiële' werkgroepen waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn: de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderwerkgroep (OWG). 

De MedezeggenschapsRaad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is adviseur. Ouders kunnen door middel van verkiezingen lid worden van deze MR. Via de nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden van wat er in de MR besproken is. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de verslagen inzien. Deze zullen worden geplaatst op de website. Ouders kunnen eveneens vragen, opmerkingen en suggesties bij de school of de MR inleveren (mr@speelkwartierveenendaal.nl). 

De zesde MR nieuwsbrief (juli 2016) vindt u hier. Voor het archief klik hier.
Notulen MR vergadering 8 mei 2017.

Het jaarplan van de MR voor 2016-2017 vindt u hier.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken.