Documenten

Enkele (school-) documenten zijn voor u als ouder belangrijk. We gebruiken op onze school een aantal van die documenten waarin we beschrijven hoe we als school (willen) werken. Deze kunt u hier  lezen en downloaden. Wilt u hierover met ons van gedachten wisselen dan kan dat vanzelfsprekend. 

De volgende documenten zijn vanaf dit moment te raadplegen:

Schoolgids 2017-2018

Jaarkalender 2017-2018
Deze jaarkalender is een printversie. De kinderen krijgen geen exemplaar meer mee naar huis.
In het ParnasSys Ouderportaal vindt u ook een versie van de jaarkalender.

Schoolplan 2015-2019
Opmerking bij het schoolplan: dit beleidsplan geldt voor 4 jaar en zal elk schooljaar geëvalueerd worden.Verbeterpunten worden via nieuwsbrieven gecommuniceerd.

Jaarplan 2017-2018

Jaarplan - jaarverslag 2016-2017

Opmerking bij het protocol verwijzing voortgezet onderwijs: in dit document staat alle stappen die er gemaakt worden door school, ouders en de kinderen om tot het eindgesprek en definitief verwijzing  voor het voortgezet onderwijs te komen.

Folder verwijsindex voor ouders/verzorgers provincie Utrecht 2015.

Schoolondersteuningplan

Beleid sociale veiligheid en welbevinden

Beleid Huiswerk groep 3-8

Protocol leesspelling vermoeden dyslexie

Protocol ernstige rekenhulpvragen en / of dyscalculie

Compenserende middelen tijdens toetsing

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol medisch handelen

Protocol diabeteszorg C.P.O.V.

Informatie over het luizenkammen
Iedere woensdag na een vakantie worden alle kinderen van groep 1 t/m 8 gecontroleerd op luizen.
Wanneer uw zoon of dochter luizen heeft, gaat het protocol in werking.

Beleid rondom sportactiviteiten