Brood en Spelen (TSO)

Brood en Spelen (TSO)

 

Overblijfinformatie ’t Speel-Kwartier

 

Organisatie:

De organisatie van het overblijven is in handen van Brood & Spelen. De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-20617039 of via e-mail op speelkwartier@broodspelen.nl. De personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

 

Tarieven:

Inschrijfgeld per gezin:      € 5,00

Abonnement:        € 2,00

Strippenkaart:        € 13,80  voor een kaart, geldig voor 6 keer overblijven

Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet houden.

 

Regels voor de kinderen:

 • Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot iedereen er is.
 • Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen.
 • Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
 • Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de overblijfmedewerker.

 

Algemene afspraken:

 • De kinderen komen aan het einde van de ochtend naar de overblijfruimte. De jongste groepen worden
 • uit de klas opgehaald. 
 • De kinderen wassen hun handen voor het eten en krijgen de gelegenheid het toilet te bezoeken.
 • De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk met eten.
 • Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte lunch.
 • Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van Brood & Spelen.
 • Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.
 • Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen verlaten.
 • Het hek zal niet op slot gaan.
 • Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben gevraagd.
 • Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gebeuren
 • met medeweten van de overblijfmedewerker.
 • Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders een boodschap doen of naar huis gaan.
 • Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen