Ouders

Samen maken wij het onderwijs. We doen dat vanuit de pedagogische driehoek; kind, ouder en leerkracht! Daar waar mogelijk kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen en hun onderwijs. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken weten bij de school. Een goede interactie tussen ouders en groepsleerkrachten/school is daarvoor nodig.  

Op de volgende pagina's vindt u allerlei informatie en kunt u meerdere documenten of formulieren downloaden of digitaal invullen.