Verslag vergadering Medezeggenschapsraad

Hier leest u het verslag van de laatste MRvergadering.