Wie wij zijn

Onze opdracht

Wij zien het als onze opdracht de ontwikkeling van een kind te stimuleren. De inspiratie voor die ontwikkeling vinden we in de Bijbelse waarden en normen als basis en als richtingaanwijzer voor ons leven. ’t Speel-Kwartier creëert  daarvoor een uitdagende leeromgeving waarin het kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. 

Visie op de identiteit

Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen, merkbaar in de methoden en voelbaar in het pedagogisch-didactisch klimaat.

Visie op het kind

’t Speel-Kwartier komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van ieder kind: relatie, competentie en autonomie. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich geliefd en gewaardeerd weet door de mensen om zich heen.