Wat wij willen

Visie op onderwijs

Wij willen kinderen opvoeden tot zelfstandig denkende mensen die hun verantwoordelijkheden ten opzichte van zichzelf en anderen niet  uit de weg gaan. Elk kind krijgt een bepaalde hoeveelheid vrijheid en draagt daarvoor verantwoordelijkheid.

Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen en de mogelijkheid krijgen zelf te plannen wat en met wie je leert,  leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen.

Kinderen worden gestimuleerd om eigen activiteiten te ontplooien. Ook krijgen kinderen volop de kans om trots te zijn op hun eigen werk. Er wordt zorgvuldig omgegaan met en aandacht besteed aan gemaakt werk. Kinderen voelen zich gewaardeerd, leren reflecteren op de eigen prestatie en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren.

Er wordt een stuk van de verantwoordelijkheid van de leerkracht gedelegeerd aan de leerling. Kinderen worden daarmee niet alleen verantwoordelijk voor het eigen leerproces  maar ook voor de  leeromgeving en het welzijn van hun medeleerlingen. Kinderen worden op school geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en leren daar respectvol mee om te gaan.

Om de volledige tekst van onze visie te downloaden: flyer missie en visie ’t Speel-Kwartier